De nyeste opdagelser

Siden jeg skrev bogen om Venslevrøverne, der blev udgivet i 2020, har jeg enten selv gravet ny viden frem eller er blevet kontaktet af dygtige mennesker, der har præsenteret mig for ny viden. 

Nedenfor er de vigtigste nye indsigter præsenteret, som kan supplere det indhold, der er med i bogen. 


Sådan boede den myrdede familien Jørgensen

Lars Andersen, der er lektor ved Aalborg Universitet og som forsker i 1800tallets kriminelle netværk, er kommet i besiddelse af skitse af den myrdede familien Jørgensen bolig i Ejby. Skitsen var en del af retsdokumenterne og han har delt den med mig. 

Familien, der var parcellister med en lille jordlod, boede i et lille bondehus med lade, stald samt bryggers i den venstre del af huset. Hele familien boede og sov i stuen, hvor der var et sengeleje, to bænke, et bord, en kiste, et dejtrug, en kakkelovn og et par stole. Haven var omkrænset af en lille jordvold.  


Familien Jørgensens hus står endnu

Ingen ville bo i den myrdede familien Jørgensens hus efter mordene i 1842. Huset blev derfor revet ned. Men bindingsværktømmer var dyrt, og det blev derfor genbrugt i et nyt lille hus, der blev opført få hundrede meter fra familien Jørgensens oprindelige hus. Og det "nye" hus står der den dag i dag. Det ligger ud til vejen lige inden man kører ned af bakken til Ejby Havn. 


Carl Larsen og Christian Jensens kranier

Gennem historikeren Poul Duedahls bøger blev jeg opmærksom lægen Carl Otto, der i midten af 1800-tallet var specialist i frenologi. Frenologi var læren om, hvordan hovedform var determinerende for adfærd. Forbryderen havde således en særlig hovedform, og Carl Otto ville derfor gerne studere forbryderes kranier. Han havde derfor en aftale med bøddelen Nicolai Raunholdt om, at skaffe ham kranier. 

Da Christian Jensen og Carl Larsen i marts 1843 bliver henrettet bliver deres hoveder ikke gravet. De bliver derimod sendt med posten til Carl Otto, som gør dem til en del af hans samling på 30 kranier. Ved Carl Ottos død blev samlingen testamenteret til Københanvs Universitet, hvor Christians og Carls kranier fortsat er opbevaret. Du kan læse mere om Carl Otto og frenologi her. 


En tak i sølv til Munthe Brun

Politiassesor Peter Munthe Bruns opklaring af mordene i Ejby samt optrevling af Venslevrøvernes aktiviteter skaber stor lettelse på egnen. Ikke mindst i Ejby, hvor den lokale Godsejer Scheel skænker Munthe Brun et stort te-stel i sølv, som påskønnelse og tak for hans indsatsen. Det flotte te-stel er i familiens eje.