Oversigt over dømte personer

I alt 43 mennesker fra Venslev bliver dømt for forbrydelser. Det er personer fra fire familier, der er ansvarlige for de fleste forbrydelser. Nedenfor er alle forbrydere, inklusive de fire familier, listet.

Familien Worm

 • Matthias Worm, snedker, født 1809
 • Else Marie Olsdatter (Mathias Worms hustru), født 1805 

Familien Larsen

 • Lars Larsen, bødker, født 1787
 • Frederik Christian Larsen (Lars Larsens søn), født 1817
 • Carl Larsen (Lars Larsens søn), skrædder og en af Ejby-morderne, født 1819

Familien Sørensen

 • Ole Sørensen, gårdejer, født 1807
 • Sidse Marie Olsdatter (Ole Sørensens hustru), født 1819
 • Peder Sørensen (Ole Sørensens bror), bestyrer af sin mors gård i Venslev, født 1815
 • Jørgen Sørensen (Ole Sørensens bror), tjenestekarl på Ole Sørensens gård, født 1820
 • Anders Sørensen (Ole Sørensens bror), tjenestekarl på sin mors gård i Venslev, født 1825
 • Simon Olsen (Sidse Marie Olsdatters bror), tjenestekarl på Ole Sørensens gård, født 1821 

Familien Simonsen

 • Peder Simonsen, bosiddende på Orø, født 1794
 • Jens Simonsen (bror til Peder Simonsen), hjulmand i Venslev, født 1796
 • Maren Christiansdatter (Jens Simonsens hustru), født 1794
 • Christian Jensen (Søn af Jens Simonsen), en af Ejby-morderne, født 1820
 • Lars Simonsen (bror til Peder Simonsen), gådmand i Venslev, født 1803

Øvrige

 • Søren Petersen Strandbødkeren (onkel til Ejby-morderen Carl Larsen), Bosiddende ved Rendebæk ved Isefjorden, født 1801
 • Sidse Marie Pedersdatter (Søren Petersens hustru), født 1809
 • Peder Jensen Udrider, tjenestekarl hos Peder Sørensen, født 1792
 • Lars Olsen af Skarndalshuset, født 1806
 • Hans Andersen, født 1817
 • Jens Pedersen Husar, født 1810
 • Lars Rasmussen Matros, født 1810
 • Andreas Pedersen, smed i Venslev, født 1811
 • Jørgen Jensen Trønninge, født 1792
 • Jørgen Hansen, født 1812
 • Jacob Rasmussen, født 1800
 • Peder Svendsen, født 1808
 • Anders Hansen, Gaardmand i Venslev, født 1778
 • Maren Jensdatter (Anders Hansens hustru), født 1779
 • Jens Andersen, født 1820
 • Maren Andersdatter, født 1814
 • Ellen Marie Andersdatter, født 1811
 • Anders Nielsen, Husmand, født 1800
 • Niels Nielsen, født 1797
 • Birthe Ferdinandsdatter (Niels Nielsens hustru), født 1801
 • Christian Carlsen, født 1804
 • Johan Henriksen Topberg, født 1805
 • Niels Pedersen, født 1811
 • Arved Christiansen, født 1800
 • Else Simonsdatter (Arved Christiansens hustru), født 1805
 • Anders Pedersen Dalby, født 1821
 • Søren Jensen, tjenestekarl, født 1820